ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΤΗΣ 8.12.2020 ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΤΗΣ 8.12.2020 ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ✊★

https://soutien812.blackblogs.org/category/greek

 https://solidaritytodecember8.wordpress.com/